به گزارش سرویس ورزشی برنا، استقلال در نخستین گام فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا در تهران و برابر تماشاگران خودی به الشباب عربستان باخت. شکستی که به اندازه ای منطقی و سزاوارانه بود که حتی از امیر قلعه نویی و نهیب های و فریادهای معروفش نیز در لب خط کاری برنیامد. استقلال بدون طرح و درمانده و قلعه نویی مستاصل و عصبی. این تعریف را به روایت دوربین ببینید.