به گزارش سرویس ورزشی برنا، برنامه جدید به شرح زیر است:

هفته بیست و دوم
جمعه 9/12/92 – ساعت 14:30
ابومسلم خراسان – پارسه تهران – ورزشگاه تختی مشهد

شنبه 10/12/92 – ساعت 14:30
پدیده مشهد – شهرداری یاسوج – ورزشگاه تختی مشهد

هفته بیست و پنجم
یکشنبه 10/1/93 – ساعت 16:15
پدیده مشهد – گهر درود – ورزشگاه تختی مشهد

دوشنبه 11/1/92 – ساعت 16:15
ابومسلم خراسان – آلومینیوم هرمزگان – ورزشگاه تختی مشهد