به گزارش سرویس ورزشی برنا، از مسائل مطرح شده در این نشست بررسی و تصویب نهایی برنامه های مربوط به تیم بزرگسالان پرسپولیس بود که طی آن برنامه های سفر به استان مازندران و شرکت در تورنمنت سرداران شهید استان مازندران و همچنین سفر به ارمنستان و بازی با تیم شیراک از زوایای مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و برنامه ها مصوب شد.

همچنین مقرر شد ذیحساب جدید باشگاه کلیه حساب های باشگاه را بررسی قانونی نموده و نسبت به دایر کردن و افتتاح حساب های جدید بر اساس مقررات و ضوابط اقدام نماید.

از مسائل مطرح شده دیگر در این جلسه بررسی اعتبارات سال 93 بود که در جریان آن اولویت ها به تیم فوتبال بزرگسالان باشگاه، آکادمی و تیم های پایه، امور فرهنگی، حقوق و مزایای پرسنل و موارد پیش بینی نشده داده شد.

در این جلسه نسبت به انتقال اسناد، دارایی ها و اموال باشگاه که در اختیار بخش های مختلف قرار دارد و متعلق به باشگاه است بحث و گفتگو شد و مقرر گردید معاونت حقوقی باشگاه اقدامات لازم را به عمل آورد.

از مهم ترین مسائل مطرح شده در این جلسه انعقاد قرارداد با بانک قرض الحسنه رسالت در خصوص انجام همکاری های مشترک و تبلیغات روی البسه ورزشی تیم های فوتبال باشگاه بود.

از مهم ترین ویژگی های این قرارداد که در کنفرانس خبری مورد اشاره قرار گرفت و مورد توجه اعضای حاضر در این جلسه نیز بود سهیم کردن هواداران پرسپولیس در حمایت مادی و معنوی از باشگاه بود بدون آن که هزینه مستقیم متحمل شوند. در واقع هواداران پرسپولیس از این پس به واسطه بانک قرض الحسنه رسالت تبدیل به حامی باشگاه خود خواهند شد و در شرایطی که سرمایه خود را هرگاه اراده کنند در اختیار خواهند داشت باشگاه پرسپولیس را برای آینده ای بهتر همراهی خواهند کرد.