کاظم اولیایی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی برنا، درخصوص رواج بی اخلاقی و بدرفتاری در برنامه های ورزشی صدا و سیما اظهار داشت: اول از همه چیز باید یک مثال بزنم. از تلویزیونی که نوعی کرم زیبایی را بارها در روز تبلیغ می کرد و در ظرف 15 روز به دلیل مضر بودن این کرم برای پوست صورت جلوی تبلیغ آن گرفته شد، چه انتظاری می توان داشت؟

وی ادامه داد: رسانه ملی متولی ندارد و نباید از آن انتظار ویژه ای داشت. وزارت ورزش که متولی رسمی ورزش کشور است باید تشکیلاتی رسمی و مردمی ایجاد کند تا مدافع حقوق ورزش باشد. چنین تشکیلاتی در دستگاههایی مثل سازمان مهندسی و سازمان پزشکی وجود دارد که متولی حقوق پزشکان ومهندسان است. وزارت ورزش هم باید برای جلوگیری از بی اخلاقی ها انجمنی تشکیل دهد و از حقوق اهالی ورزش دفاع کند.

اولیایی افزود: وزیر ورزش که فردی تحصیل کرده و اخلاق گرا است. او بایدپیگیر اجحافی که در حق ورزش می شود باشد. سازمانهای صنفی باید برای ورزش تشکیل شوند و از صدا و سیما بخواهند بی اخلاقی ها را تمام کند.
 
وی درباره اینکه چرا صدا و سیما به بی اخلاقی هادامن می زند؟گفت: کار صدا و سیما جذب مخاطب است. اما این جذب مخاطب به چه قیمتی باید انجام شود؟ به قیمت از بین بردن اخلاق در ورزش؟ سازمانهای صنفی باید جلوی این مسایل را بگیرند و رسدیگی کنند به آنچه در برنامه های ورزشی می گذرد.

اولیایی بیان کرد: صدا و سیما نباید به خاطر جذب مخاطب فقط پلشتی ها و زشتی ها را در ورزش نشان دهد. برخی افراد هتاک در جامعه ورزش هستند که بیشتر از افراد تحصیلکرده و مبادی آداب در رسانه ملی حضور دارند. مشخص است که بروز ناهنجاری در صدا و سیما جذابیت بیشتری دارد و به همین دلیل است که فقط بی اخلاقی ها به تصویر کشیده می شود.

مدیرعامل سابق استقلال گفت: باید جلوی تجاوز به حقوق ورزش و ورزشکاران گرفته شود. برخی افراد پلیدی ها را بزرگ می کنند تا همیشه در رسانه ها باشند و متاسفانه رسانه ملی به این افراد بیشتر بها می دهد.