به گزارش سرویس ورزشی برنا، نتایج مسابقات به شرح زیر است:

روز اول مورخ 19/12/92
شاهین گناوه 3 - سورن شاهین شهر 2
گلها شاهین گناوه : باقر ابراهیم زاده – غلامرضا حسنی 2
گلها سورن شاهین شهر : امیرحسین براتی – ایمان صولتی
املاک میلاد بابلسر 3 - پیمان چابهار 2
گلها املاک میلاد : مهدی خانپور– باقر ابراهیم زاده 2
گلها پیمان چابهار : جواد خوانساری 2
شهرداری چاف و چمخاله 1 - شهرداری نوین تبریز 5
گلها شهرداری چاف : کامران ربیعی
گلها شهرداری تبریز :احمد حسین زاده – بابک قلی زاده – علی چلپی زاده 2 – مهرداد ایازی

روز دوم مورخ 20/12/92
سورن شاهین شهر 2 - پیمان چابهار 1
گلزنان سورن شاهین شهر : کیوان صولتی - مسعود حسن پور
گلزنان پیمان چابهار : محمود ایوبی
شهرداری نوین تبریز 1 - شاهین گناوه 0
گلها: مهرداد ایازی
شهرداری چاف و چمخاله 5 - املاک میلاد بابلسر 2
گلها شهرداری چاف : عارف زارع 2 - مصطفی رضوانخواه 3
گلها املاک میلاد بابلسر : ثابت ابراهیم زاده - فتاح پوررضائی