به گزارش سرویس ورزشی برنا، مهدی تاج در نامه‌ای به باشگاه‌ها و هیات‌های فوتبال استان خواست باتوجه به آئین نامه نقل و انتقالات بازیکنان و مربیان فصل 93-92 با هدف تطبیق با مقررات بین المللی و قوانین داخلی و اعمال نظر کارشناسان و رفع اشکالات حقوقی در کار گروه تخصصی در حال انجام است.

به همین دلیل تا ابلاغ آئین نامه جدیداز تنظیم و تدوین هرگونه قراردادو توافقنامه با بازیکنان و کادر فنی در چارچوب آئین نامه و دستور العمل های قبلی خوداری کنید.

در ادامه این نامه آمده است: در غیر این صورت قرارداد‌های منعقده با هر عنوان از درجه اعتبارساقط و طرفین حقی بر آن نخواهند داشت.