به گزارش سرویس ورزشی برنا، پس از ارائه گزارش از سوی مسئولین آکادمی ملی فوتبال در خصوص برگزاری فستیوال ملی فوتبال پایه در ایران، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به محمد حسین علیزاده رئیس آکادمی ملی فوتبال اعلام کرد که در این راستان هر گونه همکاری برای رشد و توسعه فوتبال پایه ایران خواهد داشت.