به گزارش سرویس ورزشی برنا، خسوس کاندلاس در این باره گفت: گلزنی زیاد نباید انگیزه بازیکنان را مقابل حریفان بعدی کم کند و عامل بازدارندگی در دیدارهای آینده شود. گلزنی زیاد نباید عامل غرور کاذب بازیکنانم شود و من باید از بازیکنانم مواظبت کنم تا برای دیدارهای آینده دچار غرور نشوند.

وی ادامه داد: غرور عامل بازدارنده است و موجب می شود انگیزه بازیکنان مقابل حریفان کاهش یافته و در مقابل انگیزه حریفان برای مقابله با ما افزایش یابد. به نظرم نتیجه مورد انتظار ما در نیمه نخست رقم خورد اما می خواستیم در نیمه دوم گل های بیشتری به ثمر برسانیم و به بازی سرعت بدهیم.

کاندلاس گفت: ما سعی کردیم رفته رفته خود را با شرایط مسابقات هماهنگ کنیم و اکنون از هماهنگی خوبی برخورداریم. از این رو می خواهیم در همه دیدارها نتایج خوبی را رقم بزنیم اما دست یابی به این هدف حفظ تمرکز بازیکنان است.