تصمیم کلان برای انتخاب سرمربی
انتخاب سرمربی تیم ملی هر کشوری به عنوان نماد و شناسنامه فوتبال یک کشور از مهمترین و کلیدی ترین وظایف یک فدراسیون است و باید با وسواس و حساسیت خاصی در این باره تصمیم گیری شود. در این باره تشکیل یک کمیته فنی مقتدر و با استفاده از چهره های باتجربه و شاخص می تواند چراغ راه فدراسیون باشد. کمیته ای که با آنالیز فنی بازی های تیم ملی و عملکرد کارلوس کی روش در این باره نظر داده و فدراسیون را در یک انتخاب خوب و موجه کمک کنند. از منظر فنی باید بپذیریم که کیفیت بازی های تیم ملی در دوران آقای کی روش به ویژه در انتخابی جام جهانی بالا نبوده اما از سوی دیگر او در حوزه نتیجه گیری خیلی خوب عمل کرده و از همین رو باید در این زمینه با دقت و حساسیت کارنامه او را ارزیابی کرد و درباره تمدید قرارداد و یا قطع همکاری با وی نظر داد. فدراسیون نباید چنین تصوری داشته باشد که تنها یک مربی در دنیا به نام کارلوس کی روش وجود دارد که با ما حاضر به همکاری است و با رفتن او دچار مشکلات عدیده ای خواهیم شد. از سوی دیگر نقش کمیته فنی در این باره بسیار حساس و پررنگ است. متاسفانه کمیته فنی فدراسیون یک کمیته فرمایشی است که در تصمیمات کلان و سرنوشت ساز هیچ تاثیری ندارد و اعضای آن عمدتا نفرات ناشناس و متوسط هستند و از همین نمی توانند به فدراسیون کمک فکری چندانی کنند و از همین نتیجه این می شود که اغلب تصمیمات در فدراسیون به صورت فردی و سلیقه ای اتخاذ می شود. در حالیکه انتخاب سرمربی تیم ملی و به طور مشخص تمدید قرارداد کی روش و یا قطع همکاری با او باید با وسواس و بررسی همه جوانب صورت بگیرد. 
حمید درخشان-مربی و کارشناس فوتبال