به گزارش سرویس ورشی برنا، معاونت اقتصادی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه قراردادهای منعقد شده تبلیغاتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صورت عدم هماهنگی با باشگاه و شرکت «بهنام پیشرو کیش» از درجه اعتبار ساقط است. 

معاونت اقتصادی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس با توجه به قرارداد و توافقات انجام شده، اطلاعیه‌ای صادر کرده و درباره مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تبلیغاتی بر موضوعات مهمی تاکید کرد. در این اطلاعیه که در اختیار روابط عمومی باشگاه پرسپولیس قرار گرفته، آمده است:

معاونت اقتصادی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس با توجه به قرارداد منعقد شده میان باشگاه پرسپولیس و شرکت «بهنام پیشرو کیش» در خصوص بهره‌برداری از کلیه ظرفیت‌های تبلیغاتی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و موضوعات مختلف از تاریخ 14 اردیبهشت سال 1393 به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌رساند. ضرورت دارد تمام قراردادهای منعقد شده در خصوص بهره‌برداری‌های تبلیغاتی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و سایر موضوعات مرتبط که با استفاده از نام و نشان پرسپولیس بوده در اسرع وقت با معاونت اقتصادی باشگاه پرسپولیس یا شرکت «بهنام پیشرو کیش» هماهنگی نموده و اقدامات قانونی لازم را انجام بدهند.

بدیهی است ادامه یا قطع همکاری منوط به تائید معاونت اقتصادی باشگاه و شرکت «بهنام پیشرو کیش» می‌باشد و در صورت عدم مراجعه، قراردادهای منعقد شده از درجه اعتبار ساقط است. همچنین به اطلاع کلیه فعالان اقتصادی می‌رساند؛ از این پس تمامی افراد حقیقی و حقوقی برای قراردادهای تبلیغاتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌بایست به معاونت اقتصادی باشگاه پرسپولیس یا شرکت «بهنام پیشرو کیش» مراجعه نموده و مذاکرات لازم را برای توافق و انعقاد قرارداد انجام دهند.