به گزارش برنا، طبق اعلام منابع آگاه این مدیر غیر ورزشی که قبل از ورود به فوتبال سوابق اجرایی مختلفی داشته، عصر امروز و با دستور قاضی پرونده مربوطه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

تخلفات اقتصادی و پولشویی برخی از اتهامات وارده به مدیرعامل سابق تیم پرطرفدار پایتخت است که البته در فضای خارج از فوتبال مرتکب شده است.