به گزارش سرویس ورزشی برنا، صبح امروز با حکم مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی کاظم شهریاری به عنوان مدیر فرهنگی و روابط عمومی باشگاه تراکتورسازی تبریز منصوب شد.

طی این حکم جمشید نظمی با تقدیر و تشکر از زحمات بی دریغ محمد علویی مدیر اسبق روابط عمومی باشگاه شهریاری را بعنوان مدیر جدید این قسمت معرف کرد. پس از معرفی شهریاری، مدیر پیشین روابط عمومی با تشریح وضعیت کنونی این بخش روابط عمومی را تحویل او داد.