به گزارش سرویس ورزشی برنا، با توجه به برگزاری هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور مورخ 21/3/93 و 22/3/93 اسامی گلزنان و دریافت کنندگان کارت زرد و قرمز و جرایم انضباطی بشرح ذیل اعلام می شود.

گروه شمال
خزر رودسر 13 امتیاز
گلها: محمد احمدزاده 4 / محسن نصرالله زاده 1 / سعید رحمتی 3 / شهرام عرب گری 1 / محسن فکوری 4 / حسن عبداللهی 1
کارت زرد: حسن عبداللهی شماره 3 / محسن فکوری شماره 7

ملوان بندرگز 11 امتیاز
گلها: علیرضا خسروی 6 / محمد درزی 1 / میلاد درزی 1 / مهران شهسوار 1 / حسین طهماسبی 1 / بهزاد عرب 5 / سیدمحمدسادات مزنگی4
کارت زرد: سید محمدسادات مزنگی شماره 6 – محمد درزی شماره 15 (2کارت زرد در یک مسابقه – سپری شد) – مهران شهسوار شماره 10 – میلاد درزی شماره 4 ( دومین کارت زرد ) – علیرضا خسروی شماره 9 ( دومین کارت زرد ) – محمد ایرجی شماره 1 / بهزاد عرب جز شماره 7 / معین مهاجر ساروی شماره 11
کارت قرمز: محمد درزی شماره 15 ( 2 کارت زرد در یک مسابقه- سپری شد )

فائزكاران ساری 8 امتیاز
گلها : عبدا... صحرایی2 / محمود علیجانی زاده 4 / مهدی آذری 2 / علی حامدی 4 / محمدعلی صادقی 3
کارت زرد : صادق باقریان شماره 9 / عبداله صحرایی شماره 10 / علی حامدی شماره 5 / مجتبی رمضانعلی تبار شماره 12

قوی سپید انزلی 3 امتیاز
گلها: علی علیگلی 3 / وحید کنف دوست 2 / محمد غلامین 2 / فرید بلوکباشی 4 / مهدی زارع 1
کارت زرد : میثم شادپور شماره 16 – علی علی گلی شماره 10 – علی علی گلی شماره 10 ( دو کارت زرد در یک مسابقه- سپری شد ) – فرید بلوکباشی شماره 8 ( دومین کارت زرد ) – سجاد هادی پور شماره 3
کارت قرمز : علی علی گلی شماره 10 ( 2 کارت زرد در یک مسابقه- سپری شد )

لسمان مروارید خزر 2 امتیاز
گلها: مهران ملكی 2 / سینا حسینی 4 / مصطفی کریمی 2 / احسان حسین نژآد 3/ محمد محمدی نیک 1 / محمد کریمی 2
کارت زرد: سیدسینا حسینی شماره 8 / محمدمحمدی نیک شماره 4 / مهران ملکی شماره 11 ( 2 کارت زرد در یک مسابقه- سپری شد ) / مهران ملکی شماره 11 ( کارت زرد دوم )
کارت قرمز: مهران ملکی شماره 11 ( 2 کارت زرد در یک مسابقه – سپری شد)

هف سمنان 2 امتیاز
گلها: حسین چهارپاشلو 5 / عباس دوست محمدی 3 / میلاد عرب پور 2 / مرتضی براتی 1 / 1 گل حریف
کارت زرد: هانی محمودی شماره 1 / میلاد عرب پور شماره 8/ مرتضی براتی شماره 11 / عباس دوست محمدی شماره 3 / حسین چهارپاشلو شماره 14
کارت قرمز : مرتضی کاظمیان شماره 7 ( سپری شد ) / مهدی قادری شماره 12 ( سپری شد )

گروه جنوب :

دریانوردان پارس جنوبی 14 امتیاز
گلها: حسن جوادی 3/ آرش كرمی 5/ امیرحسین اکبری 5 / مصطفی کیانی 1 / حمید میهن دوست 3 / علی نادری 2 / مجتبی نجفی 1 / محمدرضا حاجی پور 1 / مسلم مسیگر 1
کارت زرد: آرش کرمی شماره 7 ( دومین کارت زرد ) / امیرحسین اکبری شماره 2 ( دومین کارت زرد ) / مصطفی کیانی شماره 4/ علی نادری شماره 5 / مسلم مسیگر شماره 10 ( دومین کارت زرد ) / محمد معصومی زاده شماره 16 / حسن جوادی پاشاکی شماره 8
کارت قرمز : مسلم مسیگر شماره 10 ( سپری شد )


شهرداری بندرعباس 11 امتیاز
گلها: حمید رضایی پور 5 / محمد پویه 3/ سجاد عبدا... پور 8 / فاروق پسنده 9 / حسین سالاری 1/ مصطفی خاقانی 1/ عبدالله خوران 1
کارت زرد: فاروق پسنده شماره 10 / سجاد عبداله پور شماره 9 ( دومین کارت زرد ) / حمید رضایی پور شماره 16 / مصطفی خاقانی شماره 11 ( 2 کارت زرد در یک مسابقه )
کارت قرمز : مصطفی خاقانی شماره 11 ( 2 کارت زرد در یک مسابقه )

گلساپوش یزد 11 امتیاز
گلها : حمیدرضا دهقانی 10 / عباس رضایی 6 / سید محمد میرحسینی 3 / حسن میرشمسی 1 / حمید بهزادپور 1 / حمیدرضا دهقانی اشکذری 1 / مجید رحیم پور 1 / محمود ایوبی 1
کارت زرد : محمود ایوبی شماره 7 ( دومین کارت زرد ) / حسین طالحی شماره 13 / مهدی میرشمسی شماره 3 / عباس رضایی شماره 4


یاران اصفهان 6 امتیاز
گلها: شهریار مژده 4 / حسین شاهرخی 2/ صادق صادقی 2/ علی حسینی2 / عبدالله صالحی 1 / محمدصادق دهقان 3 / عبدالله کاشانی 2/ مهران مرشدی زاده 2
کارت زرد: عبدالله کاشانی شماره 4 ( دومین کارت زرد ) / سیدعلی حسینی شماره 6 / عبدالله صالحی شماره 10 / محمد خوش اقبال شماره 1/ مهران مرشدی زاده شماره 7 / صادق صادقی شماره 17

صنعت کشاورزی و مباركه 5 امتیاز
گلها: رضا یزدانی 8 / مصطفی رضایی6 / محسن باقری1 / میلاد بان 2 / محمود رجبی 2 / محمد مرادی 1
کارت زرد: رضا یزدانی شماره 3 / رسول یزدانی شماره 13 / محمود رجبی شماره 9 / میلاد بان شماره 5 / محسن باقری شماره 8 (2 کارت زرد در یک مسابقه- سپری شد )
کارت قرمز : محسن باقری شماره 8 ( سپری شد )


تاك تیران 3 امتیاز
گلها: ابوالفضل چوپانی 6 / اصغر رحیمی4/ مجید هاشمی 3 / حسن سهرابی 1 / علی باقری 2
کارت زرد: علی باقری شماره 3 ( دومین کارت زرد ) / ابوالفضل چوپانی شماره 11( دومین کارت زرد ) / علی شریف پور شماره 4 / حسن سهرابی شماره 1( دومین کارت زرد ) / یاسر بیژنی شماره 8 / سید علیرضا سید اشرفی شماره 2
کارت قرمز : مجید هاشمی شماره 10 ( سپری شد )


شهید جهان نژادیان آبادان بدون امتیاز
گلها: مهرداد دهباشی 3/ حمید جلیلی 4/ خلیل بغلانی 1 / حسن محمد نصاری 1 / رئوف سلمانی 1 / ایاد بغلانی 2
کارت زرد : حمید جلیلی شماره 10 / مهرداد دهباشی شماره 6
گفتنی است، مصطفی خاقانی بازیکن شماره 11 شهرداری بندرعباس بدلیل دریافت کارت قرمز از مسابقه بعدی محروم می باشد . مرتضی کاظمیان بازیکن شماره 7 تیم هف سمنان 2 جلسه محرومیت از سوی کمیته انضباطی .
عباس طبیب نژاد سرپرست تیم دریانوردان پارس جنوبی 1 جلسه محرومیت از سوی کمیته انضباطی .
جواد دهقان تدارکات تیم فائزکاران اخراج از سوی داور .
مهدی احمدی مربی بندرگز اخراج از سوی داور .