حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار داشت: اقدام اخیر وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنی بر شفاف سازی هزینه باشگاه های صنعتی به موقع و کاملا منطقی بود و کمیسیون ورزش و صنایع مجلس شورای اسلامی با قدرت از آن حمایت می کند.

وی افزود: قطعا شفاف سازی قراردادها و هزینه های فوتبال و باشگاه ها، دشمن فساد خواهد بود و بسیاری از پلیدی ها و ناپاکی هایی که بخاطر هزینه پول های بی حساب و کتاب بوجود آمده است را از بین خواهد برد.

عضو هیات‌رئیسه فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: هرچقدر که شفاف سازی هزینه باشگاه ها جدی تر دنبال شود، قطعا به سمت فوتبال پاک پیش می رویم و ریشه بسیاری از پلیدی ها خشکانده می شود.

گروسی خاطرنشان کرد: بسیاری از بی اخلاقی های رایج در فوتبال ناشی از همین هزینه های بی حساب و کتاب در باشگاه ها بوده و امیدواریم که با اجرایی شدن و نظارت دقیق بر بحث شفاف سازی، زمینه شکل گیری فوتبال پاک را فراهم کنیم.