به گزارش سرویس ورزشی برنا، مهرزاد حمیدی معاون ورزش وزارت آموزش و پرورش گفت: امضای این تفاهم نامه مقارن با روز با سعادت امام حسن (ع) بوده و معتقدم برکات خوبی را خواهد داشت. نزدیک به چهار جلسه با مسئولین فدراسیون فوتبال برگزار کرده ایم و مصمم هستیم در بخش استعدادیابی در ورزش کشور ورود کنیم تا بتوانیم با تربیت و آموزش دانش آموزان، بستر را برای رشد و توسعه ورزش کشور فراهم کنیم. بر همین اساس گروه های استعداد یابی خود را تشکیل داده و پروژه پایگاههای استعدادیابی در آموزش پرورش فعال شده اند تا به هدف خود برسیم.

وی بیان کرد: فدراسیون فوتبال به عنوان یک پیش رو برنامه هایی را در دستور کاری خود دارد که با رویکردی دو مسیره پیش می رود. یعنی هم به فوتبال پایه توجهدارد و هم به فکر کسب افتخارات بین المللی است. حدود 12 میلیون و 300 هزار دانش آموز، 106 هزار مدرسه و 33 هزار معلم ورزش داریم که وضعیت خوبی دارند و از پتانسیل مناسبی برخوردار هستیم که به عنوان شبکه ملی در خدمت ورزش قهرمانی هستند و زمانی که در مسیر ترقی قرار بگیریم،قطعا ورزش کشور با جهشی خوب مواجه خواهد شد. بر همین اساس معلمان ورزش به عنوان بازوان فدراسیون فوتبال فعال خواهند شد تا دانش آموزان برتر را استعدادیابی و در نهایت معرفی کنند.در واقع این معلمان ورزش نیروهای انسانی حاذق و با انگیزه ای هستند که می توانند در راستای توسعه مسائل استعدادیابی کمک بسزایی کنند. با امضای این تفاهم نامه قرار است تا شبکه ملی را راه اندازی کرده و فعال تر شویم. امیدوارم این تفاهم نامه در سطح استانها، هیاتهای فوتبال و مدارس تابعه اجرا شود تا مسیر ترقی را شاهد باشیم.

معاون وزارت آموزش و پرورش گفت: خوشبختانه فدراسیون فوتبال فعالیت خوبی را در برگزاری فستیوال مدارس فوتبال پایه برداشته و بی شک این فوتبال آموزان همان دانش آموزان مدارس هستند که در قالب یک تیم به رقابت با یکدیگر می پردازند. امیداورم با اجرای دقیق این تفاهم نامه شاهد رشد و گسترش ورزش کشور باشیم.