به گزارش سرویس ورزشی برنا، قرار بود جلسه هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس امروز برگزار شود که به دلیل همزمانی این جلسه با حضور مدیران باشگاه در کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی و به حدنصاب نرسیدن اعضا، نشست هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس به زمان دیگری موکول شد.