به گزارش سرویس ورزشی برنا، توجه به نامه های هیات فوتبال استان کهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی مبنی بر تغییر شهر محل مسابقه و تغییر ورزشگاه، برنامه جدید رقابتها به شرح زیر است.

هفته اول: شنبه 12 مهر 93
1-سیاه جامگان مشهد-شهرداری بندرعباس –ساعت 15-ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
2-نفت و گاز گچساران-مس کرمان –ساعت 15:15 – ورزشگاه شهدا نفت گچساران

هفته دوم: جمعه 18 مهر 93
1-سیاه جامگان مشهد-صنعت نفت آبادان - ساعت14:45-ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
2-نفت و گاز گچساران-آلومینیوم هرمزگان –ساعت 15:15-ورزشگاه شهدا نفت گچساران

هفته چهارم: چهارشنبه 7 آبان 93
1-سیاه جامگان مشهد-پاس همدان –ساعت 14:15-ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
2-نفت و گاز گچساران-یزد لوله-ساعت 14:30 - ورزشگاه شهدا نفت گچساران