مجید جلالی کارشناس فوتبال درباره ناکامی های تیمهای پایه فوتبال کشورمان نظر جالبی دارد. او مدعی است که چنین وضعیتی را پیش بینی می کرده است.

مجید جلالی در این باره به خبرنگار ورزشی برنا گفت: هر کسی که با شرایط فوتبال ایران آشنا و در جریان جزئیات آن باشد چنین ناکامی هایی را پیش بینی می کرد. وقتی که ما در مسیر پیشرفت قرار نداریم، انتظار داریم چه چیزی عاید فوتبال ما شود؟

وی ادامه داد: شاخصه‌های پیشرفت در فوتبال ایران وجود ندارند. وقتی کاری برای تیمهای پایه انجام نمی دهیم و به دنبال استعدادیابی نیستیم چه انتظاری داریم؟ اتفاقات رخ داده و شکست از تیمهایی مثل یمن و ویتنام ناراحت کننده هستند اما برای خود من قابل پیش بینی بودند. در فوتبال ما نشانی از پیشرفت وجود ندارد و این اتفاق واقعا تلخ و ناراحت کننده است.

جلالی افزود: نمی توان فقط فدراسیون فوتبال را در این ناکامی مقصر دانست. گرچه فدراسیون به عنوان متولی اصلی فوتبال مسئول شکست ها است اما باید به دنبال آسیب شناسی باشیم. باید به صورت عمقی به بررسی مشکلات و نقاط ضعف ها بپردازیم و تا جلوی رخ دادن چنین فجایعی را بگیریم.

سرمربی سایپا بیان کرد: باید نگاه کنیم که چقدر استعدادیابی داشته ایم. آیا برنامه ای برای توسعه فوتبال پایه در نظر گرفته ایم؟ چقدر فوتبالیست زیر پوشش آموزش حرفه ای داریم؟ ما اصلا برنامه‌ای برای توسعه فوتبال جوانان نداریم در حالی که طراحی این برنامه اصلا کار سختی نیست. یک برنامه می‌خواهد و یک بودجه و استنباط من این است که ما هیچ کدام از آن‌ها را نداریم.