به گزارش سرویس ورزشی برنا، هادی نوروزی بر اساس MRI انجام شده، دچار کشیدگی درجه یک عضله همسترینگ شده است.

کادر پزشکی تیم، وجود پارگی در این ناحیه را رد کرده و دوره درمان را بین یک هفته تا 10 روز اعلام کرده است.