به گزارش سرویس ورزشی برنا، بهروز منتقمی امروز در جریان جلسات کاری مختلف خود در حوزه‌های مختلف مربوط به باشگاه، با حضور در وزارت ورزش در نشستی با موضوعیت دانشگاه پرسپولیس شرکت کرد.

در این نشست که نصرا... سجادی نیز در آن حضور داشت، دو موضوع مورد تاکید قرار گرفت؛ موضوع اول ایجاد تعامل هر چه بیشتر با دفتر برنامه‌ریزی و آموزش وزارت ورزش توسط دانشگاه پرسپولیس بود. همچنین مقرر شد قراردادهای همکاری بین دانشگاه و باشگاه پرسپولیس مورد بررسی قرار بگیرد و البته مقرر شد از سوی مرکز علمی و کاربردی پرسپولیس، گزارش جامع و کاملی از ابتدای راه‌اندازی تاکنون در حوزه‌های؛ سخت‌افزاری، امکانات، منابع مالی، پذیرش دانشجو، سطح علمی اساتید، توسعه رشته‌ها و برنامه‌های آتی به وزارت ورزش و جوانان ارائه گردد.