به گزارش سرویس ورزشی برنا مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال از جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با رضایت بیرون آمد.

نبی پس از جلسه هیات رییسه فدراسیون فوتبال که با حضور اعضای این هیات و نیز رییس فدراسیون فوتبال به مدت دوازده ساعت در ساختمان این فدراسیون برگزار شد اظهار کرد: در جلسه امروز در بخش خزانه‌داری و حسابرسی مستقل سازمان ابهامات و توضیحاتی ارائه شد که این ابهام‌ها رفع شد. قاعدتا یکسری اختیارات را هیات رییسه دارد که قانونی است و در اساس‌نامه آمده است. برخی اختیارات هم مربوط به رییس است که آن هم قانونی است.

وی درباره امضای اعضای هیات رییسه مبنی بر کناری دبیرکل و رییس کمیته فنی خاطرنشان کرد: بعضی از اعضا در هیات رییسه موظفند و برخی نیز غیر موظف. اعضای موظف در جریان کار قرار دارند و اعضای غیرموظف نیز به دلیل عدم حضور در تمامی جلسات سوالاتی را دارند که می‌خواهند در جریان آن قرار بگیرند.

نبی سپس درباره دستور كار جلسه كه نامه درخواستی برای بركناری وی بود صحبت كرد: یکی دیگر از مباحث مطرح شده در جلسه موضوع دبیر کلی فدراسیون بود که با توجه به نامه‌ای در تاریخ 15 اسفند سال 90 که برای ابقای دبیرکل به عنوان صورتجلسه در هیات رییسه مطرح شده بود بحث برکناری دبیرکل فدراسیون منتفی تلقی شد و تعامل خوبی صورت گرفت.

وی همچنین در پاسخ به اینکه حتی در کنار نامه‌ای که برای برکناری شما امضا نوشته شده بود جانشین موقت شما را تعیین کرده بودند، گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم و این مباحث حواشی فوتبال است که همیشه مطرح بوده و ما اگر به حواشی بپردازیم کار پیش نمی‌رود اما باید بگویم بعد جام جهانی علیرغم حاشیه‌هایی که ایجاد کردند رییس فدراسیون کره، ژاپن و ایتالیا را به ایران آوردیم و کار را قطع نکردیم.

نبی افزود: در شرایطی که باید تیم ملی به فکر مسائل خود باشد و پیشرفت را دنبال کند مباحثی مطرح می‌شود که شایعه است و نباید چنین موضوعاتی در جلسه مطرح شود. برخی معتقد بودند که اعضای هیات رییسه مشغله‌شان سنگین‌تر از دبیرکل فدراسیون است که این یک حاشیه است.

نبی درباره اینکه رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا با ناراحتی ایران را ترک کرد، گفت: من از شنبه تا دوشنبه کنار ایشان بودم و او هنگام بازگشت در هتل به من گفت خسته‌ای و لازم نیست دیگر بیایی. با این حال ما یکی از اعضا را برای بدرقه تا فرودگاه فرستادیم.

او همچنین در پاسخ به وضعیت وینگادا به عنوان مربی تیم امید اظهار کرد: بحث سرمربی تیم امید به جلسه هیات رییسه بستگی دارد که شنبه دو هفته آینده برگزار خواهد شد و در این باره کمیته فنی در هیات رییسه باید گزارش خود را ارائه کند.