محمد کنگانی در گفت‌ و‌ گویی کوتاه با خبرنگار ورزشی برنا اظهار داشت: با وجود آنکه گفته شده ه تیم شاهین در دوبی اردوی آماده سازی بر پا می کند، ولی تا امروز هنوز تصمیم نهایی در خصوص سفر و برگزاری اردو در دوبی قطعی نشده است.