به گزارش سرویس ورزشی برنا، سید محمد های آیت الهی، رئیس کمیته فنی و توسعه گفت: جلسه این کمیته روز یکشنبه دوم آذرماه راس ساعت 15:00 با حضور محصص، معینی،احسانی و دانشجو برگزار می شود.
 
وی گفت: در این نشست در رابطه با انتخاب مربیان تیم های ملی جوانان و نوجوانان و تصمیم گیری نهایی در این خصوص بحث و تبادل نظر می شود.