به گزارش سرویس ورزشی برنا، علی کفاشیان در پایان جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: مجمع عمومی فدراسیون فوتبال روز 26 آذر برگزار خواهد شد.

برخی از منتقدین معتقدند در این مجع باید عملکرد فدراسیون به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.