پایان رافت در گفت وگو با خبرنگار ورزشی برنا در مورد روند تیم پرسپولیس در رقابت های لیگ برتر اظهار داشت: امیدوارم در تعطیلات لیگ تیم پرسپولیس بتواند روند رو به رشدی داشته باشد. این فرصت خوبی است برای یکدل شدن تیم پرسپولیس.

وی در مورد ستاره های گذشته فوتبال که در حال حاضر بیرون از مستطیل سبز هستند، افزود: متاسفانه امثال خداداد عزیزی که در تیم های باشگاهی و تیم ملی توانایی های خود را نشان داده اند و صددرصد جایگاهشان در بهترین جایگاه مربیگری است، در حال حاضر فقط نظاره گر فوتبال هستند و افرادی را می بینیم که در گذشته نامی از آنها در فوتبال نبوده است.

رافت در مورد تیم ملی هم چنین گفت: برای تیم ملی دعا می کنم، اما نه به خاطر قطبی. امثال قطبی می آیند و می روند، اما این نام تیم ملی است که ماندگار است.

بازیکن اسبق تیم پرسپولیس در پایان گفت: به نظر من اگر قرار باشد هدایت تیم ملی را گزینه ایرانی به عهده بگیرد، محمد مایلی کهن بهترین گزینه برای سرمربیگری تیم ملی است.