محمد دادگان که قصد ندارد سکوت چند ماه خود را بشکند، در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار ورزشی برنا اظهار داشت: افرادی بهتر از بنده در این فوتبال حضور دارند که می توانند زیباتر از بنده درباره شرایط کنونی صحبت کنند. من کاره‌ای نیستم که بخواهم در مورد فوتبال اظهار نظر کنم.

دادگان در جواب این سوال که "چرا پس از سالها فعالیت در این فوتبال روزه سکوت گرفته اید؟" گفت: کفاشیان کارشناس فوتبال است و می‌تواند در این فوتبال اظهار نظر کند. او از بنده کارشناس‌تر است و بهتر می تواند اوضاع این فوتبال را تشریح کند. بنده کاره‌ای نیستم و پستی ندارم که به فوتبال ورود پیدا کنم، ولی آقایان پست های بزرگ دارند و می توانند حرف بزنند.

او در پایان صحبت هایش عنوان کرد: به‌زودی با برنا درباره وضعیت این فوتبال صحبت خواهم کرد.