به گزارش سرویس ورزشی برنا، فریدون معینی سرپرست کمیته تیم های ملی و رئیس کمیته جوانان، وظایف این کمیته را تشریح کرد.


معینی در این باره گفت:«کمیته فنی، یکی از کمیته های فدراسیون فوتبال است که ماموریت آن ارتقای کیفیت فوتبال کشور است. به این ترتیب که این کمیته از تعامل نزدیک با سایر ارکان فدراسیون و به خدمت گرفتن صاحب نظران برجسته ملی و بین المللی و همچنین بهره مندی از فناوریهای جدید مرتبط با فوتبال ماموریت خود آن را به انجام برساند. اولویت اول در این کمیته ارتقای کیفیت تیم های ملی فوتبال ایران است ولی حاکمیت اخلاق حرفه ای و احترام به ارزش های ملی در فوتبال کشور هم از دیگر اجزای محوری در ماموریت کمیته فنی است. »


معینی درباره اهداف این کمیته گفت:«ارتقای استانداردهای فوتبال، توسعه دانش فنی فوتبال، نظارت و ارزیابی روند ارتقای کیفی فوتبال، ارتقای عملکرد فنی تیم های ملی فوتبال، توسعه تعامل فنی بین باشگاهها و تیم های ملی فوتبال کشور، گسترش تعاملات فنی فوتبال کشور با فوتبال آسیا و جهان توسعه اخلاق حرفه ای احترام به ارزش های ملی در فوتبال کشور و تعمیق مستمر همگرایی ملی بین صاحب نظران و دست اندرکاران فوتبال در جهت تامین اهداف کلی و ارتقای کیفی فوتبال کشور از اهداف کمیته فنی است.»


وی در این باره که گفته شده وظیفه کمیته فنی انتخاب سرمربی برای تیم های ملی است گفت:«متاسفانه در یکی دو روز گذشته و پس از انتخاب هومن افاضلی به عنوان مسئول فنی هدایت تیم امید تا زمان انتخاب سرمربی این تیم گفته شده که کمیته فنی می بایست برای تیم های ملی سرمربی انتخاب کند در حالی که براساس آیین نامه کمیته فنی وظایف و اختیارات این کمیته تدوین و بروز رسانی ارتقای کیفی و فنی فوتبال این کشور برای ارائه به هیات رئیسه فدراسیون جهت تصویب است ضمن اینکه نظارت و ارزیابی عملکرد بخش های مختلف کشور در چهارچوب نقشه راه تعیین شده برای رسیدن به ارتقای کیفی و فنی فوتبال کشور و انتشار نتایج دوره ای آن است. وظیفه بعدی کمیته فنی بررسی عملکرد فنی تیم های ملی و ارائه تحلیل و پیشنهادات لازم در جهت ارتقای عملکرد تیم های ملی است. اما نکته اصلی اینجاست که براساس آیین نامه پیشنهاد اعضای کادر فنی تیم های ملی و مشارکت در سازماندهی شکل گیری و تقویت تیم های ملی وظیفه اصلی کمیته فنی است. بنابراین در آیین نامه کمیته فنی کلمه انتخاب دیده نمی شود در واقع کمیته فنی سرمربی پیشنهاد می کند اما سرمربی انتخاب نمی کند و نقش نظارتی دارد.»


معینی در ادامه گفت:«ضمن اینکه بررسی و تحلیل پیشنهادات باشگاهها و مربیان و کارشناسان فوتبال در زمینه های مرتبط با ماموریت کمیته، بررسی و تایید تقویم سالیانه تیم های ملی و ارائه پیشنهادات لازم به کمیته تیم های ملی، تدوین و بروز رسانی منشور اخلاق حرفه ای و احترام به ارزش های ملی در فوتبال ایران و نظارت بر اجرای آن از وظایف کمیته فنی است.»


معینی در پایان گفت:«البته پیشنهاد برنامه های آموزشی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف کمیته برگزاری مستمر نشست های مشترک با صاحب نظران داخلی و بین المللی به منظور بهره گیری و دانش تجارب آنان در جهت تحقق اهداف کمیته فنی، راه اندازی و استقرار سیستم آنالیز حرفه ای در فوتبال ملی و باشگاهی تشکیل گروه مشاوران افتخاری، تعیین اهداف نتیجه ای و فنی تیم های ملی و توسعه کاربرد فناوری های مرتبط در جهت ارتقای فوتبال کشور از دیگر وظایف اختیارات کمیته فنی است.»