سید محمد حسینی درباره تکرار دیدار ذوب آهن و مس به خبرنگار ورزشی برنا گفت: پیش از اعلام رای می گفتند که نقض داوری صورت گرفته، اما حالا من می گویم که عدالت نقض شده است. همه این مسائل بر سر یک پنالتی است که معلوم نیست در صورت تکرار گل می شد یا نه. پس تکلیف گل سالم ما چه می شود؟

وی افزود: آقای فردوسی پور دیشب فقط درباره اشتباهات داوری حرف می‌زد، اما درباره زیر سوال رفتن عدالت حرفی به میان نیاورد. اصلا این موضوع به فیفا ربطی نداشت. همه این مسائل از آنجا ناشی می شود که ما خودمان را قبول نداریم. وای به حال فوتبالی که این گونه باشد. نمی دانم چرا خودمان را درخصوص رای دادن درباره این مسائل موجه نمی دانیم.

مدافع ذوب آهن عنوان کرد: اگر این بازی یک بار دیگر برگزار شود، باید لیگ را نیز تکرار کنیم. با توجه به عدم مطلع بودن داور، او باید محروم می شد، نه اینکه دیدار یک بار دیکر تکرار شود.

حسینی در پایان اظهار داشت: من شخصا این رای را قبول ندارم و از باشگاه می خواهم که این بازی را تحریم کند.نباید زیر بار این حکم رفت.