به گزارش سرویس ورزشی برنا، از استرالیا خبرهای خوبی به تهران نمی رسد. اوضاع تیم از لحاظ روحی و فنی خوب است و می توان به موفقیت تیم ملی در جام ملتهای آسیا امید بست اما اوضاع جانبی چندان مساعد نیست. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ایران و سایر مدعیان امکانات و ابزار یکسانی درنظر نگرفته و این کار با وعده روز اول میزبان که گفته بود هر 16 تیم حاضر در جام ملتها در شرایط برابر آماده رقابت می شوند، منافات دارد.
 
یک بخش این نابرابری و بی عدالتی در تقسیم امکانات به کنفدراسیون فوتبال آسیا بر می گردد که به واسطه ساختار عربی اش بیشتر از کشورهای عرب زبان حمایت می کند و البته به کشورهای شرق آسیا هم به موقع باج می دهد! بخش دیگرش هم مربوط به میزبان است که بازی جوانمردانه را رعایت نمی کند و تیم ملی ایران را برای برگزاری تمرین به زمینی می فرستد که کج است و در مجاورت فرودگاه قرار دارد سروصدای فرود و پرواز مدام هواپیماها امکان تمرکز را از کادر فنی و ملی پوشان می گیرد.
 
اما بخش عمده این ضربه ای که تیم ملی خورد به فدراسیون فوتبال خودمان مربوط است که نفوذ لازم را در کنفدراسیون فوتبال آسیا ندارد. طی سال های اخیر نه تنها موفق به کسب کرسی در تشکیلات فوتبال آسیا نشدیم، بلکه اندک کرسی هایی هم که از گذشته در کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتیم را به خاطر معرفی غیرکارشناسی نمایندگان مان و ضعف در برقراری ارتباطات بین المللی و ناآشنایی با قواعد رایزنی و کسب پوئن در ازای پوئن از دست دادیم. نتیجه اش هم همین است که حالا می بینیم.

در زمین مدعی فتح جام ملتهای آسیا هستیم و بیرون از زمین اندازه تیم شانزدهم جام ملتها هم بُرش نداریم! متاسفانه وقتی قرار بود فدراسیون فوتبال تنظیم کننده برنامه های آماده سازی تیم ملی و حامی ملی پوشان باشد، برنامه ریزی و اجرای آماده سازی به شدت ضعیف بود و درنهایت وزیر ورزش و جوانان به داد تیم ملی رسید و نقش حامی مادی و معنوی این تیم را به خوبی ایفا کرد تا ضعف های فدراسیون در راه پشتیبانی از تیم ملی کمتر به چشم بیاید و حالا هم که قرار است کنفدراسیون فوتبال آسیا امکانات و ابزار را در اختیار تیم ملی ما بگذارد، باز هم فدراسیون نمی تواند مقتدر عمل کند و حق طبیعی تیم ملی ما را از کنفدراسیون فوتبال آسیا و میزبان جام ملتها بگیرد. فدراسیون فوتبال ما اگر یک رییس مقتدر یا یک دبیرکل بانفوذ باشد، قطعا امکاناتی که کنفدراسیون به ما می دهد با آنچه حالا داده، فرق می کند.