به گزارش سرویس ورزشی برنا، جلسه کمیته تدوین مقررات به منظور بررسی اساسنامه فدراسیون فوتبال به مدت سه ساعت و با حضور کفاشیان، دکتر ایمانپور، دکتر اکبری یزدی، دکتر حبیبی و هوشنگ نصیرزاده برگزار شد که در نهایت تصمیمات به شرح زیر مورد توافق قرار گرفت.

مقرر شد بخشی تطبیق اساسنامه با مقررات ملی و داخلی توسط دکتر ایمانپور و دکتر حبیبی مورد بررسی قرار گیرد و همینطور تطبیق اساسنامه با استانداردهای بین المللی و مقررات فیفا توسط هوشنگ نصیر زاده و دکتر اکبری یزدی نهایی شود.

علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در این جلسه تاکید کرد کمترین تغییرات در اساسنامه ایجاد شود و حضور تعداد نمایندگان باشگاه ها در صورت امکان افزایش یابد.
با پیشنهاد رئیس فدراسیون مقرر شد تا یک عضو دیگر به اعضای چهار نفره کمیته که تخصص فوتبالی داشته باشد، اضافه شود.

گفتنی است، در این نشست مقرر شد تا اساسنامه هیات های استان ها نیز نهایی شود در ماه آینده مورد بازنگری قرار گیرد و پس از یکپارچه سازی نظرات، اساسنامه فدراسیون بعد از ویرایش برای کلیه اعضا مجمع ارسال شود تا آن را تایید کنند و سپس نقطه نظرات تمامی آنها اخذ و پس از نهایی شدن برای فیفا ارسال شود تا در نهایت نظرات آنها نیز لحاظ شود و سپس در مجمع عمومی سال 94، تصویب شود.