به گزارش سرویس ورزشی برنا، حمید درخشان درباره پیشنهاد ارایه شده برای انتقال مهدی طارمی، دیدگاه خود را اینگونه مطرح کرد: پیشنهاد ارایه شده برای مهدی طارمی پیشنهاد کمی است. او بازیکن خوبی است و شکی نداریم او با ادامه همین روند با پیشنهادهای به مراتب بالاتری چه از جهت فنی و چه از نظر مبلغی روبرو خواهد شد.

وی افزود: ما که قصد از دست دادن طارمی را نداریم، اما اگر هم قرار باشد منتقل شود باید شأن و سطح باشگاه و بازیکن ما حفظ شود و در نهایت با همفکری مدیریت، آنچه به نفع پرسپولیس باشد انجام شود.

بازیکن نباید با اولین پیشنهاد شل شود و طارمی بازیکنی است که 3 تا 6 ماه دیگر با پیشنهادهایی روبرو خواهد شد که قابل مقایسه با پیشنهادهای امروز نخواهد بود.