به گزارش سرویس ورزشی برنا، با توجه به بازدید نمایندگان کمیته فوتبال ساحلی از ورزشگاه های فوتبال ساحلی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور گزارش مربوطه به نواقص ورزشگاه فوق الذکر به کلیه هیاتها ابلاغ و در زمان بازدید نیز توضیحات لازم به باشگاهها ارائه شد. نظر به اینکه از سال 91 موضوع استانداردسازی ورزشگاهها در حال اجرا می باشد. لذا تا قبل از شروع لیگ برتر فصل 95-94 می بایست نسبت به رفع کلیه نواقص اقدام صورت پذیرد.

همچنین بازدید مرحله دوم جهت تصمیم گیری برای تایید نهایی ورزشگاه از 15 فروردین ماه 94 آغاز و ورزشگاههایی که مورد تائید قرار نگیرند، مجوز لازم برای میزبانی مسابقات را اخذ نخواهند کرد و باشگاه هرچه سریعتر باید نسبت به معرفی ورزشگاه استاندارد دیگری اقدام کند در غیر اینصورت میزبانی به تیم مقابل واگذار می شود.

گفتنی است، در صورت عدم توجه به موارد ذکر شده و هرگونه اتخاذ تصمیم از سوی فدراسیون، کلیه مسئولیت بعهده مسئولین ذیربط است.