به گزارش سرویس ورزشی برنا، اسامی دعوت شدگان به این اردو به شرح زیر است:

کرمان: شبنم بهشت، پروین فرهادی خواه، مریم یکتایی، سارا ظهرابی نیا، فرشته خسروی، مهدیه آمیقی، کویستان خسروی، زهرا قنبری و نرگس کوهستانی

بوشهر: آذر موسوی و ندا عبداله زاده

مازندران: ملیکا متولی

اصفهان: وحیده ایثاری و فاطمه عادلی

تهران: طنین نراقی، پریا نوروزی، فرشته کریمی، فاطمه حاج قاسم و زهرا سربالی

گیلان: سارا قمی و فاطمه گرایلی

هرمزگان: فاطمه ارژنگی

آذربایجان غربی: سمیرا محمدی

ایلام: زهرا حاتم نژاد

زنجان: فاطمه رحمتی

کرمانشاه: هلاله عبدالی