به گزارش سرویس ورزشی برنا، تمرین نوبت عصر آبی پوشان مانند نوبت صبح در کمپ حجازی برگزار شد و شاگردان قلعه نویی یک جلسه تمرین تاکتیکی برگزار کردند.

آبی پوشان ساعت 16 تمرین خود را آغاز کردند و در ابتدا با دویدن کنار زمین و انجام کششی به گرم کردن خود پرداختند.

در ادامه تمرین بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند و پاس کاری های ترکیبی را انجام دادند. در نهایت نیز بازیکنان در نیمه ای از فوتبال تحت فشار بازی کردند که امیر قلعه نویی و دیگر اعضا کادر فنی نظارت کاملی بر تمرین آبی پوشان داشتند.

در این جلسه تمرین تنها یعقوب کریمی غایب بود و دیگر بازیکنان در کمپ حجازی حضور داشتند و تمرینات خود را مرور کردند.

رضا صادق پور و سیروس دین محمدی مهمانان ویژه تمرین امروز بودند که هر کدام برای دقایقی با امیر قلعه نویی صحبت کردند.

نزدیک به 60 تماشاگر در کمپ حجازی حضور داشتند و نظاره گر تمرینات آبیهای پایتخت بودند.