به گزارش سرویس ورزشی برنا، بازی های قهرمانی لیگ دسته یک بانوان فصل 93-94 از فردا طی شش روز به شرح زیر برگزار می شود:

27/11/93
شهرداری سنندج – ازنا لرستان از ساعت 10 در ورزشگاه دانشگاه آزاد بوشهر
فولاد بوشهر – صنعت پیروزی از ساعت 12 در ورزشگاه دانشگاه آزاد بوشهر

28/11/93
صنعت پیروزی – هونام اهواز از ساعت 10 در ورزشگاه دانشگاه آزاد بوشهر
فولاد بوشهر – ازنا لرستان از ساعت 12 در ورزشگاه دانشگاه آزاد بوشهر

29/11/93
ازنا لرستان – هونام اهواز از ساعت 10 در ورزشگاه دانشگاه آزاد بوشهر
فولاد بوشهر – شهرداری سنندج از ساعت 12 در ورزشگاه دانشگاه آزاد بوشهر

1/12/93
ازنا لرستان – صنعت پیروزی از ساعت 10 در ورزشگاه دانشگاه آزاد بوشهر
هونام اهواز – شهرداری سنندج از ساعت 12 در ورزشگاه دانشگاه آزاد بوشهر

2/12/93
شهرداری سنندج – صنعت پیروزی از ساعت 10 در ورزشگاه دانشگاه آزاد بوشهر
هونام اهواز – فولاد بوشهر از ساعت 12 در ورزشگاه دانشگاه آزاد بوشهر