به گزارش سرویس ورزشی برنا، شاگردان امیر قلعه نویی با حضور در مجموعه انقلاب یک جلسه تمرین وزنه برگزار کردند.

محسن فروزان زودتر از دیگر بازیکنان در مجموعه حاضر شده بود و به انجام تمرینات اختصاصی مشغول بود و پس از حضور بازیکنان به جمع آنها پیوست.

در این جلسه تمرین تنها یعقوب کریمی غایب بود و دیگر بازیکنان زیر نظر صادقیان جلسه تمرینی خود را برگزار کردند.

در ابتدا جلسه بازیکنان در محوطه مجموعه انقلاب به گرم کردن بدنهای خود مشغول شدند و سپس با حضور در سالن وزنه به مدت 50 دقیقه به تمرینات بدنی و استقامتی مشغول شدند.

امیر قلعه نویی و دیگر اعضا کادر فنی به مانند همیشه امروز هم از ابتدا در کنار دیگر بازیکنان حضور داشتند و بر عملکرد شاگردان خود نظارت داشت.

آبی پوشان عصر یکشنبه یک جلسه تمرین تاکتیکی در کمپ حجازی برگزار خواهند کرد.