به گزارش سرویس ورزشی برنا، عبدالصمد سالک زمانی سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان از سمت خود عزل گردید.

با نظر انجمن فوتبال و موافقت فدراسیون، به جهت مسائل مطرح شده کذب از جانب آقای سالک زمانی و عدم رعایت اخلاق ورزشی وجوانمردی که باعث تشویش اذهان عمومی گردید ، از سرمربی گری تیم ملی فوتبال ناشنوایان برکنار و عزل می گردد، امید است ایشان در سمت های جدید ورزشی رعایت اخلاق ورزشی و جوانمردی در حرفه خود داشته باشد.

این فدراسیون در آینده نزدیک با هماهنگی مدیر فنی فوتبال جناب حسن روشن و رئیس انجمن فوتبال کادرفنی تیم ملی فوتبال معرفی خواهد شد.