به گزارش سرویس ورزشی برنا، پس از پیگیری کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات رخ داده در دیدار 2 تیم ذوب آهن و مس کرمان، اعلام کرد طبق تبصره ماده 3 و 44 آیین نامه انضباطی و مراجعه به مقررات فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و به استناد به قسمت 2 بند 151 آئین نامه انضباطی فیفا که ضرورت رجوع به عرف و یا کارشناسی در موارد سکوت و اجمال را رهنمود می دهد، موضوع را هیأتی از کارشناسان فدراسیون فوتبال متشکل از مهدی محمد نبی، مهدی تاج، عزیز الله محمدی، غلامرضا بهروان، کمیته اجرایی و علی کاظمی و نماینده کمیته انضباطی بررسی و پس از کسب نظریه، هیأت مذکور به شرح مضبوط در پرونده که به نقض مقررات داوری توسط داور تصریح و تاکید دارد و چنانچه پاسخ ارسال شده از سوی فیفا آمده است، رجوع به سوابق همسو و نزدیک با واقعه مورد بحث و از جمله واقعه دیدار سوم سپتامبر 2006 ازبکستان و بحرین که منتهی به تجدید دیدار با تصمیم فیفا شده بود، این موضوع نیز مبنا واقع می شود و از این رو رأی به تکرار دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و مس کرمان و بر طبق برنامه ای که سازمان لیگ تنظیم و ابلاغ می کند، صادر و اعلام می شود.

لازم به یادآوری است که برنا سه روز قبل به نقل از یک منبع آگاه این خبر را منتشر کرده بود.