حسین عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی برنا اظهار داشت: در بخشش بازیکنان راه آهن افراد سیاسی اعمال نفوذ نکرده بودند و ما تنها دستور محرومیت موقت آنها را لغو کردیم تا دو بازیکن راه آهن بتوانند تیم خود را در بازی با استقلال همراهی کنند.

وی ادامه داد: پیش از این ما چهار بازیکن راه آهن را به صورت موقت محروم کردیم اما پس از درخواست این باشگاه مبنی بر بازبینی فیلم دیدار پاس و راه آهن، ما پرونده را به جریان انداختیم و به این نتیجه رسیدیم که محرومیت دو بازیکن راه آهن را لغو کنیم.

دبیر کمیته انضباطی در خصوص اعتراض باشگاه استقلال تهران نیز مواردی را یادآور شد: « اعتراض استقلال درست نیست. کمیته انضباطی نه حامی باشگاه راه آهن است و نه اینکه با سیاسی کاری محرومیت بازیکنی را لغو می کند. خاطرم است چند سال قبل و زمانی که عنایتی به صورت موقت محروم بود، کمیته انضباطی محرومیت او را لغو کرد تا این مهاجم برای آبی پوشان به میدان برود.»