به گزارش سرویس ورزشی برنا، در جنجال پایان بازی تیم های استیل آذین و پرسپولیس سیاوش اکبرپور از جمله کسانی بود که مستقیما به سمت دایی دوید و وی را به خاطر کاری که شاگردانش انجام دادند، مورد بازخواست قرار داد.

وی پس از سوت پایان بازی در حلقه خبرنگاران گرفتار شد و در واکنش به اتفاقات این دیدار گفت: سه امتیاز ارزش این کارها را نداشت. اصلا باید فکر کرد که این بازی 3 امتیاز نداشت و 6 امتیاز داشت اما آیا این امتیازها ارزش به راه انداختن این همه جنجال را داشت که پرسپولیسی ها دست به آن زدند. آنها مقابل استقلال هم همین کارها را کردند که در دو بازی رفت و برگشت شکست خوردند.