به گزارش سرویس ورزشی برنا، سپهر حیدری بازیکن پرسپولیس از جمله کسانی بود که در آشوب انتهای بازی سعی در آرام کردن بازیکنان دو طرف داشت.

با این حال او ضمن دفاع از عملکرد تیمش بوِیژه در پایان بازی گفت: فکر می کنم کسب یک امتیاز آنقدر ارزش نداشت که مکانی به خاطر آن وقت تلف می کرد و خودش را به زمین می زد.

حیدری افزود: مکانی دائما خودش را به زمین می انداخت و سعی در تلف کردن وقت بازی داشت. آنها در طول بازی هم موقعیت چندانی نداشتند و ما بهتر بودیم و به پیروزی رسیدیم.