به گزارش سرویس ورزشی برنا، برخی اهالی فوتبال علی رغم کسب درآمد میلیونی، بابت بازی یا مربیگری در فوتبال به شغل های پردرآمد دیگر نیز رو آورده اند.

طی ماه های اخیر برخی از این فوتبالی ها به واسطه رفاقت با افرادی که مسوول برگزاری تشریفات مراسم های ازدواج هستند برای خود منبع درآمدی بزرگ ایجاد کرده اند.

این فوتبالی ها اتومبیل های های لوکس خود را در اختیار تشریفات مراسم قرار می دهند تا از اجاره آنها برای یک شب مبلغی در حدود 700 تا 800 هزار تومان را کاسب شوند. 

در میان این افراد نام سه مربی شناخته شده لیگ برتری نیز دیده می شود که اتومبیل های آنها بنز و بی ام و است.