به گزارش سرویس ورزشی برنا، اقدام یکی از باشگاه های شهرستانی در خرید بازیکنی که در دو ، سه سال اخیر حتی 500 دقیقه نیز در لیگ برتر به میدان نرفته، تعجب اهالی فوتبال را به دنبال داشت اما کنکاش در خصوص این موضوع نشان داد اصلی ترین دلیل حضور مجدد این بازیکن در لیگ برتر نفوذ پسر خاله اش بوده است.

پسر خاله این بازیکن شناخته شده اخیرا تمام امور یکی از باشگاه های لیگ برتری را عهده دار شده و بر همین اساس نیز در نخستین اقدام از سرمربی تیمش خواسته نسبت به خرید پسرخاله فوتبالی اش اقدام کند.

سرمربی این تیم لیگ برتری خیلی سریع درخواست مدیرش را اجابت کرد تا این بازیکن خیلی زود در لیگ یازدهم نیز صاحب تیم شود.