سرویس ورزشی برنا

سپاهان به عنوان موفق ترین تیم فوتبال دهه هشتاد کشورمان از نظر مدیریتی نیز یک استثناء در فوتبال ایران بوده؛ تقدیر از بازیکنانی که دیگر جایی در این تیم ندارند از اقدامات قابل تحسینی است که مجموعه تحت مدیریت ساکت آن را انجام داده و اهالی فوتبال نیز بی تفاوت از کنارش عبور نکرده اند.

رفتار حرفه ای باشگاه سپاهان کاملا متفاوت از باشگاه های دیگر از جمله استقلال و پرسپولیس است؛ هر اندازه که در اصفهان بازیکنان سپاهان – چه آنها که می مانند و چه آنها که جدا می شوند- عزت و احترام دارند در اقصی نقاط کشور با بازیکنان با تجربه بدترین رفتارها صورت می گیرد.

به عنوان نمونه سپاهان از عنایتی که تنها یک فصل در اصفهان بود و با آن همه انتقاداتی که از او می شد، تقدیر و تشکر رسمی کرد اما باشگاه پرسپولیس سپهر حیدری و وحید هاشمیان دو کاپیتان تیم خود را کنار گذاشت و یک تشکر خشک و خالی نیز از آنها به عمل نیاورد!

در استقلال نیز شرایط بهتر از پرسپولیس نیست؛ آنها هم در سالیان اخیر نفراتی مانند فکری، قربانی، طالب لو و ... را به بدترین شکل ممکن کنار گذاشتند و تازه پس از کنار گذاشتن علیه آنها نیز جبهه گرفتند.

نکته جالب توجه این ماجرا آنجاست که تمامی مدیران شاغل در فوتبال ایران اخلاق مداری را از جمله دغدغه های بزرگ خود می دانند اما حاضر نیستند ابتدایی ترین مسائل را رعایت کنند تا امروز شرایطی بر فوتبالمان حاکم باشد که بی ادبی و پرده دری در آن "نقل و نبات" است! 

اهالی فوتبال امیدوارند تقدیر و تشکر باشگاه سپاهان از بازیکنانی که روزگاری در این تیم زحمت کشیده اند، الگوی سایر باشگاه های لیگ برتری نیز شود تا قدمی کوچک در راه بهبود شرایط فرهنگی فوتبال ایران برداشته شود.