به گزارش سرویس ورزشی برنا، پس از رفتار نامناسب سید مهدی رحمتی با خبرنگاران اصحاب رسانه در هنگام عقد قرارداد با تیم اسقلال، رسانه های گروهی تصمیم گرفتند که کنفرانس خبری این بازیکن ملی پوش را که امروز از ساعت 11 آغاز شد، تحریم کنند.

با شروع کنفرانس خبری مشخص شد که این تصمیم رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته و اثری از اهالی رسانه بویژه رسانه های سایبری دیده نمی شود. گفته می شود تنها خبرنگارانی از چند روزنامه ورزشی در این کنفرانس حضور پیدا کرده اند.