به گزارش سرویس ورزشی برنا، بازیکن خط میانی استیل آذین با حضور در این باشگاه رضایت نامه خود را دریافت کرد.

حسین کاظمی که از پرسپولیس پیشنهاد دارد برگه تسویه حساب خود را گرفت.

کاظمی به زودی تیم آینده اش را انتخاب خواهد کرد.