به گزارش سرویس ورزشی برنا، علی دایی که میهمان مناظره تلویزیونی شریفی و صدر در شبکه 4 سیما بود درباره حکم ممنوع المصاحبه شدنش در فوتبال صحبت کرد و شکایت خود از این حکم را بار دیگر به زبان آورد.

وی در حالی که خیلی ناراحت بود، روی آنتن آمد و گفت: من با 300 بخیه حق ندارم درباره فوتبال صحبت کنم، اما شریفی حق دارد؟! من علی دایی که 9 ساعت به خاطر فوتبال این مملکت در اتاق عمل بودم و 300 بخیه خورده ام، نباید درباره فوتبال صحبت کنم اما امثال شریفی که در این فوتبال هیچ کاره بوده اند، حق دارند؟

وی در ادامه گفت: به خاطر اینکه گفتم داوری ها به دلیل مشکل فدراسیون با من، به ضرر تیم ما بوده است، محروم می کنند. فدراسیون فوتبال بیانیه داده و به دروغ می گوید که علی دایی به خاطر نقد نشدن مطالباتش در اردوی عمان غیبت کرده، در حالیکه این اردو هرگز برگزار نشد. وقتی مرا پولکی جلوه می دهند، به جز مصاحبه چه کاری از دست من بر می آید؟ وقتی تماشاگران تبریزی انواع رفتارهایی را انجام داده و حرف هایی می زنند که حتی 10 درصد آنها را هم نمی توان به دلایل امنیتی پخش کرد، آب از آب تکان نمی خورد. آن وقت آقای شریفی می آید و می گوید که "بی شرف" فحش نیست، اما مرا به دلیل یک جمله به داور یک ماه محروم می کنند.