به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون با بررسی پرونده امیر حسین صادقی و نامه درخواستی وی مبنی بر بخشش محرومیت و ابراز تعهد به جهت عدم تکرار هر گونه تخلف در مسابقات آتی و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 50 میلیون ریال،ضمن موافقت با درخواست این بازیکن،یک جلسه محرومیت امیر حسین صادقی بخشیده شد و به استناد ماده 29آیین نامه کمیته انضباطی تا آخر مسابقات 91-90 تعلیق شد که در صورت هرگونه مشاهده تخلف از وی در تمامی مسابقات،علاوه بر تنبیه،محرومیت تعلیقی به اجرا گذاشته می شود.

رفع محرومیت بازیکن فولاد خوزستان
پس از ابراز ندامت و تعهد از سوی رضا نوروزی و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 20 میلیون ریال، یک جلسه محرومیت رضا نوروزی بازیکن تیم فولاد خوزستان بخشیده شد و به استناد ماده 29آئین نامه کمیته انضباطی تا آخر مسابقات 91-90 تعلیق شد که در صورت هرگونه مشاهده تخلف از وی در تمامی مسابقات،علاوه بر تنبیه ،محرومیت تعلیقی به اجرا گذاشته می شود.

بخشش به شرط تعلیق
باتوجه به ابراز پشیمانی و تعهد از سوی سوشا مکانی-بازیکن تیم نفت تهران و پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی،یک جلسه محرومیت این بازیکن به استناد ماده 29آئین نامه کمیته انضباطی تا آخر مسابقات 91-90 تعلیق شد که در صورت هرگونه مشاهده تخلف از وی در تمامی مسابقات،علاوه بر تنبیه ،محرومیت تعلیقی به اجرا گذاشته می شود.