به گزارش سرویس ورزشی برنا، سرپرست باشگاه پرسپولیس تهران که ابتدای هفته در بیمارستان آبان بستری شده بود، تمرینات فیزیوتراپی انجام می دهد تا شرایط جسمانی‌اش بهبود پیدا کند. کاشانی که از ناحیه کمر احساس درد می کند، با نظر پزشکان فیزیوتراپی انجام می دهد تا مشکلش برطرف شود.

سرپرست پرسپولیس که عکس MRI گرفته بود، باید مطابق با برنامه های پزشکان استراحت کند و فیزیوتراپی انجام دهد. اگر مشکل کاشانی برطرف نشود، سرپرست پرسپولیس عمل جراحی انجام می دهد تا بهبودی کامل خود را بدست آورد.