به گزارش سرویس ورزشی برنا و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مصطفی شکری مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس درباره رای صادره کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص شکایت از هوار مولا محمد، گفت: رای کمیته انضباطی در این خصوص از هوار مولا محمد مبنی بر الزام این بازیکن به پرداخت 20 درصد از قرارداد منعقده به باشگاه و همچنین دعوی متقابل این بازیکن علیه باشگاه پرسپولیس بابت مطالبه الباقی قرارداد مربوط به فصل 89-88 صادر شد و کمیته انضباطی ضمن رد ادعای بازیکن نامبرده را محکوم به پرداخت 20 درصد از مبلغ قرارداد در وجه باشگاه کرد. بر این اساس آقای هوار مولا محمد ملزم به پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال به باشگاه پرسپولیس شده است.

وی افزود: همچنین با توجه به اختلاف رقم قرارداد ثبت شده در سازمان لیگ و قرارداد داخلی، کمیته انضباطی به استناد بند 16 از اصلاحیه آیین نامه نقل و انتقالات سازمان لیگ مصوب 3/4/89 جریمه ای معادل 20 درصد مابه التفاوت رقم مذکور را در وجه فدراسیون فوتبال تعیین کرده است.

شکری خاطرنشان کرد: البته این بخش از رای مورد تجدید نظرخواهی باشگاه قرار گرفته و لایحه تجدیدنظرخواهی را ارسال خواهیم کرد که به این دلیل این که اصولا قوانین و مقررات و به الاخص مقرراتی که جنبه جزایی و تنبیهی دارند قابلیت «عطف به ما سبق» ندارند مگر در مواردی که به نفع محکوم علیه باشد.

وی ادامه داد: در خصوص موضوع فوق نیز کمیته محترم انضباطی به این نکته عنایت نداشته­اند که تاریخ انعقاد قرارداد مربوط به یک فصل پیش از تصویب اصلاحیه آیین نامه نقل و انتقالات بوده است و این ماده صرفا ناظر به قراردادهایی است که پس از تاریخ مذکور منعقد می شوند و قابل تسری به این قرارداد نبوده و نیست.

شکری، در پایان گفت: به هر حال ضمن تشکر از اعضای محترم کمیته انضباطی در احقاق حقوق مسلم باشگاه، امیدورایم کمیته محترم استیناف نیز این بخش از رای صادره را اصلاح کنند.